BSc CS Semester – I


BCs CS - Semester – I  / CSUEC01 - Environmental Studies

BCs CS - Semester – I  / CSCC01. Programming in C

BCs CS - Semester – I  / CSCC02. Internet Fundamentals and Cyber Laws

BCs CS - Semester – I  / CSCC03. Basics of Electronics

BCs CS - Semester – I  / CSCC04. Office Automation

BCs CS - Semester – I  / CSCC05. Project – I

BCs CS - Semester – I  / CSUEC02. Sports/Social Activity/Cultural Activity