BSc CS  Semester – V


B.Sc. CS Semester – V /  CSCC21 Data Analytics

BSc CS Semester – V  / CSCC22. Data Warehousing and Data Mining

BSc CS Semester – V / Elective – II - CSEC02 (B)  - Software Testing


BSc CS Semester – V /  CSCC23 -  Project – V